Bloggintresserade

torsdag 30 maj 2013

Överklagan

Nu har jag skickat in min överklagan till HaV. Enligt HaV så går det inte att överklaga detta beslut men enligt Jan Abelsson så går det att överklaga enligt §19 och §60 Fiskelagen. Vi får se......jag tycker att man i alla fall ska skicka in en överklagan samt sprida budskapet , främst till våra politiker i berörda kommuner men även Jordbruksverket och till riksdagen.
För er som inte har haft tid eller av annan anledning ej har skrivit en överklagan så kommer här en mall där ni skriver era uppgifter vid xxx Ändra gärna eller lägg till nåt som ni tycker är viktigt. Vill ni ha det i Word format så maila mig på pake@bengtssonsloge.se så skickar jag det. Glöm ej att den ska skickas brevledes till Havs och Vatten myndigheten  Box 11930  404 39 Göteborg och vara inne senast fre 7/6 Sprid gärna denna mall på era bloggar och fb m.m.
Se svt Sydnytts inslag om beslutet med Johan Abelsson.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/nya-laxregler-slar-hart-mot-osterlen


Havs och Vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg

Överklagan

Överklagande: xxxxxxxxxx namn personnr och adress xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

Överklagat beslut: Hav-och vattenmyndighetens beslut 2013 05 15 ( publicerat 2013 05 17) i dnr 2182-12

Jag överklagar ovan angivet beslut enligt 19 § och 60 § Fiskelagen

Jag yrkar att Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

Beslutet om att all lax med fettfena skall släppas tillbaka är felaktigt och ej taget på rätt grunder. Utredarna på HaV har ej tagit reda på alla fakta i saken , tex att det aldrig under mannaminne har funnits så mycket vildlax som nu. Utredaren Martin Rydgren har också offentligt sagt att all lax som sätts ut i Östersjön skall fenklippas vilket det inte finns några som helst bevis på , tvärtom så har finska laxodlare yttrat sig och sagt att det inte finns några planer på att fenklippa laxen. Detta betyder att det kommer att återutsättas en stor del odlad lax.

I princip alla betydande remissinstanser är emot detta beslut men det har det ej tagits hänsyn till.

Det är också en diskriminering av trollingfiskarna som står för en väldigt liten del av det totala uttaget av vildlax i Östersjön. Det har sedan flera år varit en oskriven regel att man återutsätter all vildlax som är möjlig bland trollingfiskarna. Det är svårt att förstå detta beslut när fångstfällor med kilometerlånga fångstarmar ligger utanför älvarna och att i älvarna är det fritt att ta upp vildlax.

På de orter där det nästan bara fiskas efter vandringslax tex Karlshamn , Ronneby , Karlskrona , Nynäshamn , Grisslehamn , Öregrund mfl så kommer detta beslut att fullständigt döda fisketurismen. I Simrishamn , Ystad , Smygehuk mfl där det fiskas även på höst och vinter så kommer det att bli en markant försämring för många näringsidkare då en stor del av trollingfiskarna försvinner.

Då Sverige är det enda landet runt Östersjön som har dessa bestämmelser så kommer trollingfiskarna att fiska från framförallt Bornholm men även andra hamnar i Danmark. Det innebär att detta beslut inte kommer att förändra det totala uttaget med trolling speciellt mycket.

I andra hand så vill jag att beslutet ändras till att man får ta upp en icke fenklippt lax per person och dag.

 
Xxxxxx namn xxxxxxx

 
Xxxxxx underskrift xxxxxx
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar