Bloggintresserade

onsdag 5 juni 2013

Överklagan


Har pga lite gösfiske och mycket annat bestyr inte haft riktigt tid att engagera mig de sista dagarna men nu är det lite lugnare. Fick ett mail från en som också tycker att beslutet från HaV är tokigt med detta innehåll. OBS! Han är jurist med många år till yrket.........................


Enligt min uppfattning just nu tolkar jag § 1 i myndighetsförordningen så att om något annat gäller i lag tar lagens bestämmelser över och i Fiskelagen 60 § andra st punkt 2  står att Hav-och vattenmyndighetens beslut enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

 Enligt min uppfattning  skall Hav- och vattenmyndigheten sända över överklagningsskriften till förvaltningsdomstolen som sedan avgör om beslutet går att överklaga. Om inte skall överklagningen avvisas.

 Jag medger att frågan kan vara knepig. Men det är bäst att överklaga så får man svar på frågan om beslutet gick att överklaga. Som jag ser det just nu borde beslutet vara överklagbart.
 
 
 
Ja det verkar ju hoppfullt , men det finns ju också andra sätt att klaga på beslutet som ju är direkt diskriminerande och inte tagit på rätt grunder.  Se:  http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Vilka-JO-kan-granska/
Och sen:  http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

Jag ska sen undersöka via Diskrimineringsombudsmannen om det finns något att hämta där , vilket jag är säker på. En svensk myndighet får ej besluta så att det blir en konkurrens fördel till annat land på dessa villkor!
 
På återseende! Patrik! 
 

lördag 1 juni 2013

Brev till kommunpolitikerna


Tack för alla svar och allt engagemang! Vi skall segra till slut...........Ni skall inte tro att ni är ensamma i denna fråga. Jag skickade detta brev till samtliga politiker i Simrishamns kommun (ca 55 st ) ang det tokiga beslutet och samtliga som svarat är med på våran linje.
Av en slump så var Jordbruksverket med Jordbruksministern på besök och förhoppningsvis så lades vår synpunkt fram för dem.................Kommunen har även meddelat via en högt uppsatt förtroendevald att de skall skriva en skrivelse av något slag ang deras missnöje med detta beslut.
Här kommer mitt brev , det kanske inte är perfekt och skrivet i lite bitter stämning men jag tycker att jag kan stå för det.

Med vänlig hälsning Patrik


Öppet brev till våra politiker

 
Simrishamn 2013-05-30

 
Ang Havs och vattenmyndighetens beslut om begränsat Trollingfiske vill jag härmed informera er om vad som händer och vad det innebär för Simrishamn mfl. Länk:  https://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F866547

 
Fakta: Trollingfiske betyder släpfiske , dvs man släpar beten efter båten med hjälp av motor. Det är det effektivaste sättet att fiska efter lax i havet. De senaste åren har mängden lax ökat väldigt mycket och ingen jag känner har någonsin varit med om så mycket lax i havet. Det inkluderar ett flertal fiskeguider med 20 – 30 år i branschen. Det mest fantastiska är att vildlaxen ökar för varje år. Detta beror till en stor del på stoppet för yrkesfisket efter lax.

Detta är fantastiskt bra för Simrishamn och även resten av Skånes kust då fisketurismen blomstrar.

 
Det sätts varje år ut ca 5 miljoner laxar i Östersjön varav ca 2 milj sätts ut i Sverige. Sverige är det enda land som fenklipper de utsatta laxarna (man klipper av den lilla fettfenan längst bak framför stjärtfenan för att kunna se att fisken är planterad). De övriga länder som Finland , Polen , Danmark mfl fenklipper alltså ej de resterande 3 milj laxarna.

 
Simrishamn räknas som Nordens lax centrum vad gäller trollingfiske och har så varit under många år. När laxen börjar vandra mot älvarna i april till maj så fiskas det också en hel del längs Blekingekusten . Stockholmskusten och Ålandshav.

 HaVs beslut innebär att man ej längre får landföra lax med fettfena fom 1 aug

2013.

 Ca var femte-sjätte lax som man fångar har klippt fettfena , detta baseras på mina och ett flertal fiskeguiders statistik.

 
Vad innebär då detta för Simrishamn?

Ja för Simrishamn är det en katastrof eftersom trollingfiskarna till en stor del kommer att utebli när man bara får ta upp klippt lax. Även om fisket är bra så kan det ta flera dagar och och ibland en hel vecka innan man får en klippt lax. Sen ska man dessutom släppa tillbaka lax som är utplanterad i andra länder som har fettfenan kvar (man kan ofta se på skador på ryggfenor som uppstår vid fiskodling). En tysk , dansk , norrman eller svensk som har trailat sin båt långa sträckor och lägger semester och mycket pengar på att trolla lax vill nog gärna ha med sig lite lax hem till grillen.

Det är svårt att uppskatta antalet övernattningar som berör trollingfisket men jag uppskattar det till minst 15 000 per år bara i Simrishamn. Jag själv driver ett Vandrarhem och restaurang (Bengtssons Loge) och har ca 1100 övernattningar med trollingfiskare per år , det är 50% av våra övernattningar. Ni kan ju själva räkna ut vad det innebär.

Vad som kommer att hända är att de som förut varit i Simrishamn och fiskat kommer att flytta sig till främst Bornholm men även andra hamnar i Danmark.

 
Angående HaVs beslut så är tanken god och ingen trollingfiskare vill att vildlaxen ska försvinna så vi vill absolut vara med och främja vildlaxens utsikter.

Det handlar inte heller om att ta upp så mycket lax som möjligt utan att kanske få med sig någon eller några laxar hem. Med detta beslut är det en omöjlighet för den normale fisketuristen eller guidekunden. Det har under senare år varit en oskriven regel att återutsätta vildlax i den mån det är möjligt men nu så måste alla med fettfena tillbaka även om de är så skadade att de inte överlever.

 Detta beslut är också grovt kränkande och diskriminerande mot trollingen eftersom man i älvarna får ta upp all lax som fångas. Utanför älvarna finns det idag 122 st registrerade fångstfällor ofta med kilometerlånga fångstarmar. HaV säger att man har fångststatistik på dessa men den är baserad på dessa ”husbehovsfiskares” egna rapporter. Märkligt att man som ”husbehovsfiskare” köper en laxfälla som kostar runt 200 000 kr när det är förbjudet att sälja laxen. Skulle vilja se den som äter upp all lax som fångas i fällan. Mörkertalet på antalet fällor som ej är registrerade törs jag inte ens tänka på.

Trollingens andel av uttaget är inte så stort att det är rimligt att begränsa den , Kvoten för yrkesfisket är 2013  30 465 st enligt HaV. Det finns ingen säker siffra på trollingens uttag av lax men 7500 st har nämnts vilket är helt felaktigt , det finns inget som bekräftar denna siffra.

Vill man reglera fisket efter vildlax kan man inte ensidigt säga att det är ok att yrkesfiska 30465 laxar men inte ok att trollingfiska 7500? laxar och låta det vara tillåtet med kilometerstora laxfällor i älvmynningarna där ingen vet hur mycket lax som fångas!
Beslutet är inte proportionellt i förhållande till den vinst resp skada som begränsningen skulle innebära. Beslutet står också i strid mot politiska beslut att den småskaliga turistverksamheten bör utvecklas, särskilt som denna verksamhet pågår i typiska utflyttningsbygder, dit numera även Simrishamn kan räknas.

Märkligt också att HaV den 4/5 -13 på sportfiskemässan i Jönköping går ut med att man skall främja fisketurismen!


På samma mässa satt Martin Rydgren utredare på HaV och sa att all planterad lax i Östersjön skall fenklippas vilket är en lögn då finska laxodlare inte vet vad han pratar om.

 
Alla väsentliga remissinstanser har varit emot beslutet. Merparten vill att en begränsning kan ske till 1 fisk per person/dygn med oklippt fena. Sådana regler är vanliga vid laxfiske i älvar både i Sverige och Norge. Vi trollingfiskare och näringsidkare tycker naturligtvis att detta beslut är felaktigt och förödande för samtliga inblandade. Vår förhoppning är att beslutet kan ändras till en rimlig begränsning tex 1 lax med fettfena per person och dag.

 
HaV säger att detta beslut ej går att överklaga men det är många som har skickat in överklagan ändå för att visa sitt missnöje. Jag anser att beslutet kan överklagas enligt 19 § och 60 § Fiskelagen. Hoppas att ni politiker inser vad som håller på att ske och agerar på något sätt. Kanske med en överklagan?

 
Ett tv inslag kommer att sändas idag torsdag 30/5 om allt detta på svt sydnytt.


Mvh Patrik Lindell pake@bengtssonsloge.se
Bengtssons Loge AB
Gröstorps Bygata
272 94 Simrishamn
0707618747